TCVN 10088-2013 - Giấy Và Cáctông Tiếp Xúc Với Thực Phẩm - Chuẩn Bị Dịch Chiết Nước Nóng

Discussion in 'Chế Tạo' started by nhandang123, Nov 2, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 10088-2013 - Giấy Và Cáctông Tiếp Xúc Với Thực Phẩm - Chuẩn Bị Dịch Chiết Nước Nóng
  TCVN 10088:2013 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC6 Giấy và sản phẩm giấy biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Tiêu chuẩn này mô tả quá trình chuẩn bị dịch chiết nước nóng để sử dụng cho các nghiên cứu về một số chất chiết có trong giấy và cáctông tiếp xúc với thực phẩm. Các tài liệu viện dẫn là rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 10088:2013
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Giấy và các tông tiếp xúc với thực phẩm. Chuẩn bị dịch chiết nước nóng
  • Năm ban hành/Publishing Year 2013-12-26, 4086/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Paper and board intended to come into contact with foodstuffs. Preparation of a hot water extract
  • Tình trạng/Status Active
  • Tương đương/Adoption EN 647:1994

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Jul 13, 2017

Share This Page