TCVN 10095-2013-ISO - Bột Giấy Giấy Và Cáctông - Xác Định 7 Loại Biphenyl Hóa (PCB) Cụ Thể

Discussion in 'Chế Tạo' started by nhandang123, Nov 1, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 10095-2013-ISO - Bột Giấy Giấy Và Cáctông - Xác Định 7 Loại Biphenyl Hóa (PCB) Cụ Thể
  Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định bảy loại PCB cụ thể trong bột giấy, giấy và cáctông. Phụ lục A nêu quy trình ước tính tổng hàm lượng của PCB từ hàm lượng chất cùng loại. Các tài liệu viện dẫn là rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi. TCVN 3649 (ISO 186), Giấy và cáctông - Lấy mẫu để xác định chất lượng trung bình.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 10095:2013
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Bột giấy, giấy và các tông. Xác định 7 loại Biphenyl polyclo hóa (PCB) cụ thể
  • Năm ban hành/Publishing Year 2013-12-26, 4086/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Pulp, paper and board. Determination of 7 specified polychlorinated biphenyls (PCB)
  • Tình trạng/Status Active
  • Tương đương/Adoption ISO 15318:1999

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Jul 13, 2017

Share This Page