TCVN 10124-2013-ISO - Chai Chứa Khí - Chai Bằng Thép Hàn Nạp Lại Được Có Vật Liệu Chứa Khí

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Nov 30, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 10124-2013-ISO - Chai Chứa Khí - Chai Bằng Thép Hàn Nạp Lại Được Có Vật Liệu Chứa Khí Ở Áp Suất Dưới Áp Suất Khí Quyển (Trừ Axetylen) - Thiết Kế Kết Cấu Thử Nghiệm Sử Dụng Và Kiểm Tra Định Kỳ
  Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu tối thiểu đối với vật liệu, thiết kế, chế tạo, chất lượng chế tạo, kiểm tra và thử nghiệm trong sản xuất các chai bằng thép hàn nạp lại được để bảo quản các khí hóa lỏng và khí nén ở áp suất dưới áp suất khí quyển. Tiêu chuẩn này chỉ áp dụng cho bản thân các chai, bất kể các vật liệu được chứa trong chai (ví dụ, các chất hấp phụ, môi chất, vật chất và/hoặc các khí) và các ứng dụng có liên quan khác. Các chai có áp suất thử không lớn hơn 42 bar và dung tích nước từ 0,5 L đến 12 L được tiếp xúc với nhiệt độ môi trường xung quanh nhằm mục đích làm cho việc bảo quản ở áp suất dưới áp suất khí quyển các khí hóa lỏng và khí nén được dễ dàng. Kiểm tra ở thời điểm nạp được quy định trong Phụ lục B. Các khí hóa lỏng có áp suất cao và áp suất thấp như quy định trong Phụ lục C có thể được nạp một cách thích hợp vào các chai này. Áp suất nạp sẽ nhỏ hơn một bar theo áp kế ở 21 °C.
  • TCVN 10124-2013-ISO 11513-2011
  • TCVN/TC58 Chai chứa khí
  • Năm 2013
  • Số trang: 21
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/0...hép+Hàn+Nạp+Lại+Được+Có+Vật+Liệu+Chứa+Khí.doc
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page