TCVN 10136-2013 - Phomat - Xác Định Tính Chất Lưu Biến Bằng Nén Đơn Trục Ở Tốc Độ Dịch Chuyển

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Nov 6, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 10136-2013 - Phomat - Xác Định Tính Chất Lưu Biến Bằng Nén Đơn Trục Ở Tốc Độ Dịch Chuyển Không Đổi
  TCVN 10136:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F12 Sữa và sản phẩm sữa biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định các tính chất lưu biến của phomat cứng và phomat bán cứng bằng cách nén đơn trục ở tốc độ dịch chuyển không đổi. Phương pháp này đưa ra các điều kiện chuẩn về lấy mẫu và thử nghiệm, về trình bày dữ liệu và các nguyên tắc chung để tính kết quả.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page