TCVN 10176-8-1-2017-ISO - Công Nghệ Thông Tin - Kiến Trúc Thiết Bị Upnp - Phần 8-1

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Feb 14, 2019.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 10176-8-1-2017-ISO - Công Nghệ Thông Tin - Kiến Trúc Thiết Bị Upnp - Phần 8-1 Giao Thức Điều Khiển Thiết Bị Internet Gateway - Thiết Bị Internet Gateway
  Tiêu chuẩn này phù hợp với kiến trúc thiết bị UPnP, phiên bản 1.0. Tiêu chuẩn này xác định thiết bị Gốc Bắt buộc. urn:schemas-upnp-org:device:/nfernefGafewayDev/ce. Thiết bị internet gateway bao gồm tất cả các thiết bị con và các dịch vụ cho giao thức điều khiển thiết bị internet gateway (device control protocol - DCP). Internet gateway là một thiết bị kết nối “biên" giữa mạng cục bộ (local area network - LAN) thường trực và mạng diện rộng (wide area network - WAN), cung cấp kết nối với internet. Internet gateway có thể được thực thi về mặt vật lý như một thiết bị dành riêng, độc lập hoặc được mô hình hóa dưới dạng một tập thiết bị và dịch vụ UPnP trên PC.
  • Số hiệu tiêu chuẩn: TCVN 10176-8-1-2017
  • Tiêu đề tiếng Việt: Công nghệ thông tin. Kiến trúc thiết bị UPnP. Phần 8-1: Giao thức điều khiển thiết bị internet gateway. Thiết bị internet gateway
  • Tiêu đề tiếng Anh: Information technology. UPnP device architecture. Part 8-1: Internet gateway device control protocol. Internet gateway device
  • Năm ban hành: 2017-12-26, 3683/QĐ-BKHCN
  • Tương đương: ISO/IEC 29341-8-1:2008
  • Mô tả: TCVN 10176-8-1-2017
  • Số trang: 21
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/3510213367D49D8
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page