TCVN 10176-8-2-2017-ISO - Công Nghệ Thông Tin - Kiến Trúc Thiết Bị Upnp - Phần 8-2

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Feb 14, 2019.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 10176-8-2-2017-ISO - Công Nghệ Thông Tin - Kiến Trúc Thiết Bị Upnp - Phần 8-2 Giao Thức Điều Khiển Thiết Bị Internet Gateway - Thiết Bị Mạng Cục Bộ
  Tiêu chuẩn này phù hợp với kiến trúc thiết bị UPnP, phiên bản 1.0. Thiết bị LAN là thiết bị ảo Tùy chọn thuộc thiết bị gốc urn:schemas-upnp-org:device:/rtterneíGatewaỵDev/ce. Mô tả các yêu cầu về thiết bị: Dịch vụ quản lý cấu hình máy chủ LAN có thể có nhiều phần phụ thuộc trên các dịch vụ định tuyến IP khác trong thiết bị LAN hoặc thiết bị internet gateway. Ví dụ chức năng chuyển Nếp DHCP có thể có phản phụ thuộc trên các cài đặt trong dịch vụ chuyển tiếp tầng 3.
  • Số hiệu tiêu chuẩn: TCVN 10176-8-2:2017
  • Tiêu đề tiếng Việt: Công nghệ thông tin. Kiến trúc thiết bị UPnP. Phần 8-2: Giao thức điều khiển thiết bị internet gateway. Thiết bị mạng cục bộ
  • Tiêu đề tiếng Anh: Information technology. UPnP device architecture. Part 8-2: Internet gateway device control protocol. Local area network device
  • Năm ban hành: 2017-12-26, 3683/QĐ-BKHCN
  • Tương đương: ISO/IEC 29341-8-2:2008
  • Mô tả: TCVN 10176-8-2:2017
  • Số trang: 15
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/2F7B56BD7110B7C
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page