TCVN 10176-8-3-2017-ISO - Công Nghệ Thông Tin - Kiến Trúc Thiết Bị Upnp - Phần 8-3

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Feb 14, 2019.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 10176-8-3-2017-ISO - Công Nghệ Thông Tin - Kiến Trúc Thiết Bị Upnp - Phần 8-3 Giao Thức Điều Khiển Thiết Bị Internet Gateway - Thiết Bị Mạng Diện Rộng
  Tiêu chuẩn này phù hợp với kiến trúc thiết bị UPnP, phiên bản 1.0. Thiết bị WAN là thiết bị ảo Bắt buộc thuộc thiết bị gốc: urn:schemas-upnp-org:device:InternetGatewayDevice. Thiết bị WAN là một thiết bị ảo đứng một mình và có thể được bao gồm trong các thiết bị gốc khác nếu thích hợp. Mỗi thiết bị WAN là một thuyết minh ảo của giao diện WAN vật lý trên internet gateway. Nếu một thiết bị internet gateway cung cấp nhiều giao diện WAN vật lý cho các máy trạm UPnP thì mỗi giao diện có trong tài liệu mô tả thiết bị là các thể hiện của thiết bị WAN riêng biệt. Tuy nhiên, một thực thi có thể chọn cách chứa nhiều giao diện WAN vật lý trong thiết bị WAN đơn. Điều này có thể được thực hiện, ví dụ, trong các ứng dụng sử dụng các kết nối phi đối xứng giống như liên kết xuống vệ tinh và liên kết trên POTS. Ví dụ khác là nơi nhiều giao diện WAN vật lý được thể hiện như một thiết bị. Trong trường hợp này, các khía cạnh như là cân bằng tải giữa các tài nguyên chung là trong suốt với máy trạm UPnP.
  • Số hiệu tiêu chuẩn: TCVN 10176-8-3: 2017
  • Tiêu đề tiếng Việt: Công nghệ thông tin. Kiến trúc thiết bị UPnP. Phần 8-3: Giao thức điều khiển thiết bị internet gateway. Thiết bị mạng diện rộng
  • Tiêu đề tiếng Anh: Information technology. UPnP Device Architecture. Part 8-3: Internet Gateway Device Control Protocol - Wide Area Network Device
  • Năm ban hành: 2017-12-26, 3683/QĐ-BKHCN
  • Tương đương: ISO/IEC 29341-8-3:2008
  • Mô tả: TCVN 10176-8-3: 2017
  • Số trang: 17
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/3DFF494B96B3D4A
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page