TCVN 10176-8-4-2017-ISO - Công Nghệ Thông Tin - Kiến Trúc Thiết Bị Upnp - Phần 8-4

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Feb 14, 2019.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 10176-8-4-2017-ISO - Công Nghệ Thông Tin - Kiến Trúc Thiết Bị Upnp - Phần 8-4 Giao Thức Điều Khiển Thiết Bị Internet Gateway - Thiết Bị Kết Nối Mạng Diện Rộng
  Tiêu chuẩn này phù hợp với kiến trúc thiết bị UPnP, phiên bản 1.0. Thiết bị kiết nối WAN là thiết bị ảo Bắt buộc xác định theo urn:schemas-upnp-org:device: WANDevice. Một thể hiện của thiết bị WAN được quy định theo thiết bị gốc urn:schemas-upnp-org:device:lnternetGatewayDevice. Thiết bị kết nối WAN là một bộ chứa cho các dịch vụ liên kết và kết nối đặc trưng cho liên kết trên giao diện WAN. Hầu hết các kiểu giao diện WAN có thể được mô hình hóa bởi thể hiện đơn của thiết bị kết nối WAN. Tuy nhiên, trong trường hợp DSL, mỗi VC có thể có các thuộc tính liên kết duy nhất và có thể được cung cấp cho các dịch vụ kết nối mà khác với các VC khác. Trong trường hợp này, mỗi VC sẽ được mô hình hóa bởi thể hiện của thiết bị kết nối WAN. Cũng như vậy, trong trường hợp modem POTS dựa trên thiết bị internet gateway, mỗi thể hiện của ISP riêng biệt có thể được mô hình hóa như một thể hiện của thiết bị kết nối WAN.
  • Số hiệu tiêu chuẩn: TCVN 10176-8-4-2017
  • Tiêu đề tiếng Việt: Công nghệ thông tin. Kiến trúc thiết bị UPnP. Phần 8-4: Giao thức điều khiển thiết bị internet gateway. Thiết bị kết nối mạng diện rộng
  • Tiêu đề tiếng Anh: Information technology. UPnP device architecture. Part 8-4: Internet gateway device control protocol. Wide area network connection device
  • Năm ban hành: 2017-12-26, 3683/QĐ-BKHCN
  • Tương đương: ISO/IEC 29341-8-4:2008
  • Mô tả: TCVN 10176-8-4-2017
  • Số trang: 18
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/98F05FF8B62A56D
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page