TCVN 10230-2013-ISO - Cao Su Lưu Hóa Hoặc Nhiệt Dẻo - Xác Định Độ Kết Dính Với Kim Loại

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Oct 28, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 10230-2013-ISO - Cao Su Lưu Hóa Hoặc Nhiệt Dẻo - Xác Định Độ Kết Dính Với Kim Loại - Phương Pháp Hai Đĩa
  Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ kết dính của cao su với kim loại trong đó phần cao su được đặt giữa hai đĩa kim loại song song nhau bằng cách sử dụng hệ keo dán thử nghiệm. Phương pháp này có thể áp dụng chủ yếu đối với mẫu thử được chuẩn bị trong phòng thử nghiệm trong các điều kiện tiêu chuẩn, ví dụ có thể dùng để cung cấp số liệu phát triển hỗn hợp cao su và kiểm soát các phương pháp sản xuất. Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 10230 :2013
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Cao su lưu hóa hoặc nhiệt dẻo - Xác định độ kết dính với kim loại - Phương pháp hai đĩa
  • Năm ban hành/Publishing Year 2013, ......./QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Rubber, vulcanized or thermoplastic -Determination of adhesion to metal - Two-plate method
  • Tình trạng/Status Active
  • Tương đương/Adoption ISO 814:2011

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Jun 27, 2017

Share This Page