TCVN 10237-2-2013-ISO - Sơn Và Vecni - Xác Định Khối Lượng Riêng - Phần 2 Phương Pháp Nhúng Ngập Quả

Discussion in 'Sơn Và Chất Màu' started by admin, Aug 12, 2016.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  TCVN 10237-2:2013 hoàn toàn tương đương ISO 2811-2:2011. TCVN 10237-2:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC35 Sơn và vecni biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 10237-2:2013
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Sơn và vecni. Xác định khối lượng riêng. Phần 2: Phương pháp nhúng ngập quả dọi
  • Năm ban hành/Publishing Year 2013, ......./QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Paints and varnishes. Determination of density. Part 2: Immersed body (plummet) method
  • Tình trạng/Status Active
  • Tương đương/Adoption ISO 2811-2:2011
  Link Download
  http://luatvn.net/Filedownload/225670/268747/vi_tcvn10237_2_2013.doc
  https://drive.google.com/file/d/0BxR5dKUEbeC5RHFvVVJzSy16UFE
   
  Last edited by a moderator: Jul 25, 2017

Share This Page