TCVN 10252-3-2013-ISO - Công Nghệ Thông Tin - Đánh Giá Quá Trình - Phần 3 Hướng Dẫn Thực Hiện

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jun 3, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 10252-3-2013-ISO - Công Nghệ Thông Tin - Đánh Giá Quá Trình - Phần 3 Hướng Dẫn Thực Hiện Đánh Giá
  Tiêu chuẩn này hướng dẫn thực hiện các yêu cầu tối thiểu đối với việc thực hiện đánh giá trong TCVN 10252-2 (ISO/IEC 15504-2). Tiêu chuẩn này giới thiệu khái quát về đánh giá quá trình và giải thích các yêu cầu thông qua những hướng dẫn về:
  a) thực hiện đánh giá;
  b) khung đo lường khả năng quá trình;
  c) các mô hình tham chiếu quá trình và mô hình đánh giá quá trình;
  d) lựa chọn và sử dụng các công cụ đánh giá;
  e) năng lực của đánh giá viên;
  f) xác minh sự phù hợp.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 10252-3:2013
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Công nghệ thông tin. Đánh giá quá trình. Phần 3: Hướng dẫn thực hiện đánh giá
  • Năm ban hành/Publishing Year 2013-12-31, 4230/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Information technology. Process assessment. Part 3: Guidance on performing an assessment
  • Tình trạng/Status Active
  • Tương đương/Adoption ISO/IEC 15504-3:2004
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/F601C21484B02DC/
  http://sachviet.edu.vn/threads/dvd-ebook-tcvn-tuyen-tap-tieu-chuan-viet-nam.35755/

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page