TCVN 10256-2013-ISO - Thông Tin Và Tư Liệu - Hướng Dẫn Cho Các Tham Chiếu Và Trích Dẫn Thư Mục

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Dec 2, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 10256-2013-ISO - Thông Tin Và Tư Liệu - Hướng Dẫn Cho Các Tham Chiếu Và Trích Dẫn Thư Mục Đối Với Các Nguồn Tin
  Tiêu chuẩn này hướng dẫn việc chuẩn bị các tham chiếu thư mục. Tiêu chuẩn cũng đưa ra hướng dẫn cho việc chuẩn bị các trích dẫn bằng bộ ký tự Latin trong các tác phẩm mà bản thân không phải chủ yếu là thư mục. Tiêu chuẩn này được áp dụng cho các tham chiếu và trích dẫn thư mục cho tất cả các loại nguồn tin, bao gồm nhưng không giới hạn chỉ chuyên khảo, xuất bản phẩm nhiều kỳ, bài đóng góp, sáng chế, tài liệu bản đồ, nguồn tin điện tử (bao gồm cả phần mềm máy tính và cơ sở dữ liệu), bản nhạc, tài liệu ghi âm, tài liệu in, ảnh, tác phẩm đồ họa và nghe nhìn, hình ảnh động. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho trích dẫn được phân tích bằng máy và các trích dẫn quy phạm pháp luật, mà đã có tiêu chuẩn riêng. Tiêu chuẩn này không mô tả một kiểu cụ thể của tham chiếu hoặc trích dẫn. Các ví dụ được sử dụng trong tiêu chuẩn này không quy định đến kiểu và dấu ngắt câu.
  • TCVN 10256-2013-ISO 690-2010
  • TCVN/TC 46 Thông tin và Tư liệu
  • Năm 2013
  • Số trang: 38
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/5...n+Cho+Các+Tham+Chiếu+Và+Trích+Dẫn+Thư+Mục.doc
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page