TCVN 10299-10-2014 - Khắc Phục Hậu Quả Bom Mìn Vật Nổ Sau Chiến Tranh - Phần 10 Thu Thập Xử Lý

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, May 4, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 10299-10-2014 - Khắc Phục Hậu Quả Bom Mìn Vật Nổ Sau Chiến Tranh - Phần 10 Thu Thập Xử Lý Lưu Trữ Và Cung Cấp Thông Tin
  Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu và nội dung về thu thập, xử lý, lưu trữ và cung cấp thông tin phục vụ cho công tác quản lý, điều hành và triển khai hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ (KPHQBM) sau chiến tranh và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các cơ quan quản lý, điều hành, các tổ chức thực hiện hoạt động KPHQBM sau chiến tranh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 10299-10:2014
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh - Phần 10: Thu thập, xử lý, lưu trữ và cung cấp thông tin
  • Năm ban hành/Publishing Year 2014-03-17, 441/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Addressing the post war consequences of bomb and mine - Part 10 : Data collection, proccessing, storage and sharing
  • Tình trạng/Status Active
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/bz52cgjmyn8akes/
  http://sachviet.edu.vn/threads/dvd-ebook-tcvn-tuyen-tap-tieu-chuan-viet-nam.35755/

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page