TCVN 10299-2-2014 - Công Tác Rà Phá Bom Mìn Vật Nổ Sau Chiến Tranh - Phần 2 Thẩm Định Và Công Nhận

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, May 5, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 10299-2-2014 - Công Tác Rà Phá Bom Mìn Vật Nổ Sau Chiến Tranh - Phần 2 Thẩm Định Và Công Nhận Tổ Chức Thực Hiện Hoạt Động Rà Phá Bom Mìn Vật Nổ
  Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu và nội dung thẩm định và công nhận tổ chức thực hiện hoạt động rà phá bom mìn, vật nổ (RPBM) sau chiến tranh và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các tổ chức thực hiện hoạt động thẩm định và công nhận năng lực của tổ chức thực hiện hoạt động RPBM sau chiến tranh và các cơ quan, tổ chức có liên quan. Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 10299-2:2014
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh - Phần 2: Thẩm định và công nhận tổ chức thực hiện hoạt động rà phá bom mìn, vật nổ
  • Năm ban hành/Publishing Year 2014-03-17, 441/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Addressing the post war consequences of bomb and mine - Part 2 : Assessment and accreditation demining operation oganizations
  • Tình trạng/Status Active
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/3udpb7w9yvcqj8z/
  http://sachviet.edu.vn/threads/dvd-ebook-tcvn-tuyen-tap-tieu-chuan-viet-nam.35755/

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page