TCVN 10299-8-2014 - Khắc Phục Hậu Quả Bom Mìn Vật Nổ Sau Chiến Tranh - Phần 8 Bảo Đảm Y Tế

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, May 4, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 10299-8-2014 - Khắc Phục Hậu Quả Bom Mìn Vật Nổ Sau Chiến Tranh - Phần 8 Bảo Đảm Y Tế
  Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về bảo đảm y tế trong hoạt động rà phá bom mìn, vật nổ (RPBM) sau chiến tranh và trách nhiệm, nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức có liên quan. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các tổ chức thực hiện hoạt động RPBM và các cơ quan, tổ chức có liên quan. Tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 10299-8:2014
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh - Phần 8: Bảo đảm y tế
  • Năm ban hành/Publishing Year 2014-03-17, 441/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Addressing the post war consequences of bomb and mine - Part 8 : Medical care
  • Tình trạng/Status Active
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/7m9bhncwulnw49w/
  http://sachviet.edu.vn/threads/dvd-ebook-tcvn-tuyen-tap-tieu-chuan-viet-nam.35755/

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page