TCVN 10428-2014 - Ký Hiệu Bằng Hình Vẽ - Hướng Dẫn Kỹ Thuật

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Aug 7, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 10428-2014 - Ký Hiệu Bằng Hình Vẽ - Hướng Dẫn Kỹ Thuật Cho Việc Xem Xét Nhu Cầu Của Người Tiêu Dùng
  TCVN 10428:2014 hoàn toàn tương đương với ISO/IEC Guide 74:2004;
  TCVN 10428:2014 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 02 Vấn đề chung về người tiêu dùng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
  Ký hiệu bằng hình vẽ được thiết kế và nghiên cứu kém cũng như sự gia tăng các ký hiệu bằng hình vẽ mang cùng ý nghĩa, có thể gây ra sự nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Vấn đề này sẽ càng trở lên phổ biến hơn trong thời đại di chuyển nhiều, sự luân chuyển lao động và thương mại toàn cầu trừ khi các ký hiệu bằng hình vẽ được thiết kế, đánh giá và chuẩn hóa theo quy trình được nêu trong các tiêu chuẩn quốc tế liên quan.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page