TCVN 10434-2014-ISO - Giầy Dép - Phương Pháp Thử Mũ Giầy - Tác Động Của Nhiệt Độ Cao

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Oct 24, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 10434-2014-ISO - Giầy Dép - Phương Pháp Thử Mũ Giầy - Tác Động Của Nhiệt Độ Cao
  Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định ảnh hưởng của nhiệt độ đến độ bền kéo của mũ giầy hoặc mũ giầy hoàn chỉnh, không kể vật liệu, để đánh giá sự phù hợp với mục đích sử dụng. Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có). TCVN 10071 (ISO 18454) Giầy dép - Môi trường chuẩn để điều hòa và thử giầy dép và các chi tiết của giầy dép.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 10434:2014
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Giầy dép. Phương pháp thử mũ giầy. Tác động của nhiệt độ cao
  • Năm ban hành/Publishing Year 2014-12-30, 3661/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Footwear -- Test methods for uppers -- High temperature behaviour
  • Tình trạng/Status Active
  • Tương đương/Adoption ISO 17703:2003

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Jul 31, 2017

Share This Page