TCVN 10443-2014-ISO - Giầy Dép - Phương Pháp Thử Lót Mũ Giầy Và Lót Mặt - Ma Sát Tĩnh

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Oct 23, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 10443-2014-ISO - Giầy Dép - Phương Pháp Thử Lót Mũ Giầy Và Lót Mặt - Ma Sát Tĩnh
  Tiêu chuẩn này quy định hai phương pháp đánh giá các tính chất ma sát của lót mũ giầy và lót mặt, không tính đến vật liệu. Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).TCVN 10071 (ISO 18454)1), Giầy dép - Môi trường chuẩn để điều hòa và thử giầy dép và các chi tiết của giầy dép.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 10443:2014
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Giầy dép - Phương pháp thử lót mũ giầy và lót mặt - Ma sát tĩnh
  • Năm ban hành/Publishing Year 2014-12-30, 3661/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Footwear -- Test methods for lining and insocks -- Static friction
  • Tình trạng/Status Active
  • Tương đương/Adoption ISO 22653:2003

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Jul 31, 2017

Share This Page