TCVN 10517-1-2014-ISO - Sơn Và Vecni - Xác Định Độ Bền Với Chất Lỏng - Phần 1 Ngâm Trong Chất Lỏng

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, May 16, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 10517-1-2014-ISO - Sơn Và Vecni - Xác Định Độ Bền Với Chất Lỏng - Phần 1 Ngâm Trong Chất Lỏng Không Phải Nước
  Tiêu chuẩn này qui định các phương pháp chung xác định độ bền của hệ vật liệu phủ đơn lớp hoặc đa lớp đối với ảnh hưởng của chất lỏng, ngoại trừ nước, hoặc các sản phẩm dạng nhão (kể cả các hợp chất có chứa trong chất lỏng thử được đề cập trong tiêu chuẩn này). Các phương pháp này giúp cho người thực hiện thử nghiệm xác định ảnh hưởng của chất lỏng thử lên lớp phủ và đánh giá hư hại đối với nền, nếu cần.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 10517-1:2014
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Sơn và vecni - Xác định độ bền với chất lỏng - Phần 1: Ngâm trong chất lỏng không phải nước
  • Năm ban hành/Publishing Year 2014-11-19; 3203/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Paints and varnishes -- Determination of resistance to liquids -- Part 1: Immersion in liquids other than water
  • Tình trạng/Status Active
  • Tương đương/Adoption ISO 2812-1:2007
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/ulgxor4hm7uux03/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Jul 25, 2017

Share This Page