TCVN 10517-3-2014-ISO - Sơn Và Vecni - Xác Định Độ Bền Với Chất Lỏng - Phần 3 Phương Pháp Sử Dụng

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, May 16, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 10517-3-2014-ISO - Sơn Và Vecni - Xác Định Độ Bền Với Chất Lỏng - Phần 3 Phương Pháp Sử Dụng Môi Trường Hấp Thụ
  Tiêu chuẩn này qui định phương pháp sử dụng môi trường hấp thụ để xác định độ bền của hệ vật liệu phủ đơn lớp hoặc đa lớp đối với ảnh hưởng của chất lỏng hoặc các sản phẩm dạng nhão. Phương pháp này giúp cho người thực hiện thử nghiệm xác định ảnh hưởng của chất thử lên lớp phủ và đánh giá hư hại đối với nền, nếu cần. Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 10517-3:2014
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Sơn và vecni - Xác định độ bền với chất lỏng - Phần 3: Phương pháp sử dụng môi trường hấp thụ
  • Năm ban hành/Publishing Year 2014-11-19; 3203/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Paints and varnishes -- Determination of resistance to liquids -- Part 3: Method using an absorbent medium
  • Tình trạng/Status Active
  • Tương đương/Adoption ISO 2812-3:2012
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/hiiu3hemnm8gaml/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Jul 25, 2017

Share This Page