TCVN 10518-1-2014-ISO - Sơn Và Vecni - Xác Định Phần Trăm Thể Tích Chất Không Bay Hơi - Phần 1

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, May 16, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 10518-1-2014-ISO - Sơn Và Vecni - Xác Định Phần Trăm Thể Tích Chất Không Bay Hơi - Phần 1 Phương Pháp Sử Dụng Tấm Thử Được Sơn Phủ Để Xác Định Chất Không Bay Hơi Và Xác Định Khối Lượng Riêng Màng Khô Theo Định Luật Acsimét
  Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định lượng chất không bay hơi theo thể tích, NVv, của vật liệu phủ và các sản phẩm liên quan bằng cách xác định khối lượng riêng của lớp phủ khô đối với các dải nhiệt độ và thời gian làm khô hoặc sấy khô theo quy định. Phương pháp này xác định lượng chất không bay hơi ngay sau khi sơn phủ. Sử dụng các kết quả chất không bay hơi theo thể tích nhận được theo tiêu chuẩn này, có thể tính được tỷ lệ phân bố của vật liệu phủ.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 10518-1:2014
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Sơn và vecni - Xác định phần trăm thể tích chất không bay hơi - Phần 1: Phương pháp sử dụng tấm thử được sơn phủ để xác định chất không bay hơi và xác định khối lượng riêng màng khô theo định luật Acsimét
  • Năm ban hành/Publishing Year 2014-11-19; 3203/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Paints and varnishes -- Determination of the percentage volume of non-volatile matter -- Part 1: Method using a coated test panel to determine non-volatile matter and to determine dry film density by the Archimedes principle
  • Tình trạng/Status Active
  • Tương đương/Adoption ISO 3233-1:2013
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/iesf1q1f4r678cr/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Jul 24, 2017

Share This Page