TCVN 10540-2014 - Kỹ Thuật Phần Mềm - Yêu Cầu Và Đánh Giá Chất Lượng Sản Phẩm Phần Mềm

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Oct 24, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 10540-2014 - Kỹ Thuật Phần Mềm - Yêu Cầu Và Đánh Giá Chất Lượng Sản Phẩm Phần Mềm - Yêu Cầu Chất Lượng Và Hướng Dẫn Kiểm Tra Sản Phẩm Phần Mềm Sẵn Sàng Phổ Biến Và Thương Mại Hóa (COTS)
  Sản phẩm phần mềm sẵn sàng phổ biến và thương mại hóa (COTS) được sử dụng rộng rãi cho nhiều lĩnh vực ứng dụng khác nhau và hoạt động đúng của chúng thường quan trọng đối với nghiệp vụ, tính an toàn hay cho các ứng dụng cá nhân. Sản phẩm phần mềm COTS là các gói làm sẵn được bán cả gói cho các bên thu mua, những người không có tác động đến các đặc tính và chất lượng của sản phẩm. Thông thường phần mềm được bán cùng với tài liệu người sử dụng. Thông tin được cung cấp trong gói sản phẩm thường chỉ là các phương tiện để nhà sản xuất hoặc tổ chức thương mại có thể liên hệ với bên thâu nhận hay người sử dụng. Do đó quan trọng là cần đưa ra các thông tin thiết yếu cho phép đánh giá chất lượng sản phẩm phần mềm COTS theo các yêu cầu của họ.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page