TCVN 10565-3-2015-ISO - Sữa Và Sản Phẩm Sữa - Phân Tích Cảm Quan - Phần 3 Hướng Dẫn Về Phương Pháp

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jan 17, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 10565-3-2015-ISO - Sữa Và Sản Phẩm Sữa - Phân Tích Cảm Quan - Phần 3 Hướng Dẫn Về Phương Pháp Đánh Giá Sự Phù Hợp Của Các Chỉ Tiêu Cảm Quan Với Các Quy Định Của Sản Phẩm Bằng Phương Pháp Cho Điểm
  Tiêu chuẩn này đưa ra hướng dẫn về phương pháp chung đánh giá sự phù hợp với các quy định của sản phẩm về các chỉ tiêu cảm quan bằng cách cho điểm cảm quan và việc sử dụng các thuật ngữ thông dụng đối với sữa và sản phẩm sữa. Phương pháp này đặc biệt có thể áp dụng trong quá trình kiểm soát chất lượng thực hiện định kỳ trên một lượng lớn mẫu thử và/hoặc đôi khi trong thời gian khẩn cấp và/hoặc với một lượng hạn chế chuyên gia đánh giá có sẵn. Kết quả của phương pháp này có thể là một phần của các hệ thống phân loại sản phẩm thương mại trong nước và quốc tế. Các hệ thống phân loại không bao gồm trong tiêu chuẩn này.
  • TCVN 10565-3-2015-ISO 22935-3:2009
  • TCVN/TC/F12 Sữa và sản phẩm sữa
  • Ngày ban hành: 2015
  • Số trang: 6
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/2jtk113xa89car7/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page