TCVN 10573-2014 - Yêu Cầu Phân Hạng Gỗ Phi Kết Cấu

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Oct 24, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 10573-2014 - Yêu Cầu Phân Hạng Gỗ Phi Kết Cấu
  Tiêu chuẩn này mô tả các yêu cầu cơ bản của quy tắc phân hạng gỗ phi kết cấu. Các yêu cầu này đưa ra mức cơ bản tối thiểu để đảm bảo phạm vi áp dụng lớn nhất và linh hoạt khi áp dụng trong tiêu chuẩn này. Các chú thích liệt kê trong toàn bộ tiêu chuẩn này nhằm mục đích làm rõ ý nghĩa của một yêu cầu và/hoặc để hỗ trợ trong việc thực hiện yêu cầu. Nhằm mục đích chấp nhận quy tắc phân hạng các loại gỗ phi kết cấu, miễn là xác định chính xác và bao gồm các yêu cầu tối thiểu được quy định trong tiêu chuẩn này. Dự kiến mỗi vùng, quốc gia hoặc khu vực công nghiệp sẽ có riêng một quy tắc phân hạng gỗ phi kết cấu, phù hợp với các yêu cầu quy định được công bố trong tiêu chuẩn này, nhưng trong đó sẽ có các đặc tính được cụ thể hóa riêng cho sản xuất của chính mỗi vùng, quốc gia hoặc khu vực công nghiệp, theo điều kiện cơ sở hạ tầng công nghệ và thị trường.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page