TCVN 10606-5-1-1-2014-ISO - Kỹ Thuật Phần Mềm - Hồ Sơ Vòng Đời Các Tổ Chức Rất Bé - Phần 5-1-1

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jun 3, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 10606-5-1-1-2014-ISO - Kỹ Thuật Phần Mềm - Hồ Sơ Vòng Đời Các Tổ Chức Rất Bé - Phần 5-1-1 Hướng Dẫn Quản Lý Và Kỹ Thuật - Nhóm Hồ Sơ Chung - Hồ Sơ Sơ Khởi
  Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho mô hình các tổ chức rất bé VSE. Các VSE là các công ty, tổ chức, phòng ban hoặc dự án tối đa 25 người. Các quá trình vòng đời được mô tả trong bộ TCVN 10606 (ISO/IEC 29110) không dùng để ngăn ngừa hoặc ngăn cản việc sử dụng bởi các tổ chức lớn hơn VSE. Tiêu chuẩn này cung cấp hướng dẫn quản lý và sử dụng kỹ thuật để hồ sơ sơ khởi đã mô tả trong TCVN 10606-4-1 (ISO/IEC 29110-4-1) thông qua các quá trình Quản lý Dự án và Thực thi Phần mềm. Tiêu chuẩn này là một hướng dẫn riêng biệt. Tiêu chuẩn này không dành để VSE sử dụng hồ sơ được chuẩn hóa để thực thi tiêu chuẩn này.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 10606-5-1-1:2014
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Kỹ thuật phần mềm - Hồ sơ vòng đời cho các tổ chức rất bé - Phần 5-1-1: Hướng dẫn quản lý và kỹ thuật: Nhóm hồ sơ chung: Hồ sơ sơ khởi
  • Năm ban hành/Publishing Year 2014-12-31, 3712/QĐ - BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Software engineering - Lifecycle profiles for Very Small Entities (VSEs) - Part 5-1-1: Management and engineering guide: Generic profile group: Entry profile
  • Tình trạng/Status Active
  • Tương đương/Adoption ISO/IEC TR 29110-5-1:2012
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/795A0F6DF609B3A/
  http://sachviet.edu.vn/threads/dvd-ebook-tcvn-tuyen-tap-tieu-chuan-viet-nam.35755/

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page