TCVN 10684-5-2018 - Cây Công Nghiệp Lâu Năm - Tiêu Chuẩn Cây Giống, Hạt Giống - Phần 5 Cây Dừa

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Mar 1, 2019.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 10684-5-2018 - Cây Công Nghiệp Lâu Năm - Tiêu Chuẩn Cây Giống, Hạt Giống - Phần 5 Cây Dừa
  Tiêu chuẩn này quy định các chỉ tiêu kỹ thuật đối với cây giống dừa (Cocos nuàỉera L.) thuộc nhóm dừa cao, dừa lùn và dừa lai, được nhân hữu tính bằng phương pháp ươm quả. Cây dừa mọ (Mother palms): cây dừa được chọn thông qua công tác bình tuyển và công nhận, mang những đặc tính đặc trưng của giống, có năng suất cao. ổn định so với các cá thể còn lại của cùng một quần thể.
  • Số hiệu tiêu chuẩn: TCVN 10684-5:2018
  • Tiêu đề tiếng Việt: Cây công nghiệp lâu năm. Tiêu chuẩn cây giống, hạt giống. Phần 5: Cây dừa
  • Tiêu đề tiếng Anh: Perennial industrial crops. Standard for seeds and seedlings. Part 5: Coconut free
  • Năm ban hành: 2018
  • Mô tả: TCVN 10684-5:2018
  • Số trang: 12
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/34709F2C942B932
  https://drive.google.com/file/d/0BxR5dKUEC5RHFvVVJzSy16UFE
   

Share This Page