TCVN 10687-22-2018 - Tuabin Gió - Phần 22 Hướng Dẫn Thử Nghiệm Và Chứng Nhận Sự Phù Hợp

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Aug 7, 2020.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 10687-22-2018 - Tuabin Gió - Phần 22 Hướng Dẫn Thử Nghiệm Và Chứng Nhận Sự Phù Hợp
  Tiêu chuẩn này đưa ra hướng dẫn và quy trình thử nghiệm và chứng nhận sự phù hợp của tuabin gió với các tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật đối với tuabin gió và trang trại gió. Tiêu chuẩn này được thiết kế để tạo thuận lợi cho việc thừa nhận lẫn nhau bởi các bên tham gia về kết quả thử nghiệm và giấy chứng nhận được cấp bởi các bên tham gia khác để đạt được chứng nhận ở cấp quốc gia và hoạt động trong phạm vi của bộ tiêu chuẩn TCVN 10687 (IEC 61400) và/hoặc IEC 61400 về tuabin gió.
  • Số hiệu: TCVN 10687-22:2018
  • Tiêu đề (Tiếng Việt): Tuabin gió. Phần 22: Hướng dẫn thử nghiệm và chứng nhận sự phù hợp
  • Tiêu đề (Tiếng Anh): Wind turbines. Part 22: Guidelines for conformity testing and certification
  • Số trang: 87
  • Năm ban hành: 2018-12-28,4168/QĐ-BKHCN
  • Tương đương:
  • Trạng thái tài liệu (Hiệu Lực A, Hủy H) Còn hiệu lực-A
  • Chỉ số phân loại ISC: Tuabin gió và các nguồn năng lượng thay thế khác
  Link Download
  https://nitroflare.com/view/5C96611F80082D6
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page