TCVN 10695-2015 - Nước Rau Quả - Xác Định Hàm Lượng Axit Amin Tự Do - Phương Pháp Sắc Ký Lỏng

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, May 6, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 10695-2015 - Nước Rau Quả - Xác Định Hàm Lượng Axit Amin Tự Do - Phương Pháp Sắc Ký Lỏng
  Tiêu chuẩn này qui định phương pháp sắc ký lỏng để xác định hàm lượng axit amin tự do trong nước rau, quả và các sản phẩm liên quan. Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 10695:2015
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Nước rau, quả. Xác định hàm lượng axit amin tự do. Phương pháp sắc ký lỏng
  • Năm ban hành/Publishing Year 2015-04-24, 846/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Fruit and vegetable juices. Determination of free amino acids content. Liquid chromatographic method
  • Tình trạng/Status Active
  • Tương đương/Adoption EN 12742:1999
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/89pdc9wwbbz34aw/
  http://sachviet.edu.vn/threads/dvd-ebook-tcvn-tuyen-tap-tieu-chuan-viet-nam.35755/

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page