TCVN 10736-28-2017-ISO - Không Khí Trong Nhà - Phần 28 Xác Định Phát Thải Mùi Từ Các Sản Phẩm

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Aug 15, 2018.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 10736-28-2017-ISO - Không Khí Trong Nhà - Phần 28 Xác Định Phát Thải Mùi Từ Các Sản Phẩm Xây Dựng Sử Dụng Buồng Thử
  Đánh giá mùi là một phương pháp bổ sung cho các thử nghiệm hóa học xác định phát thải từ các sản phẩm xây dựng. Việc xác định tính chấp nhận mùi, cường độ và mức độ cảm thụ, và cường độ phát thải từ các sản phẩm xây dựng sử dụng buồng thử có mục đích như:
  - Cung cấp dữ liệu hữu ích cho các nhà sản xuất, nhà xây dựng và người dùng cuối cùng để đánh giá tác động của các sản phẩm xây dựng đến chất lượng không khí trong nhà;
  - Thúc đẩy sự phát triển của sản phẩm đã được cài thiện.
  Phương pháp này cũng có thể được sừ dụng cho đồ nội thất. Các tiêu chuẩn ISO 16017 |31|I32J và ISO 12219 1261'(30! chú trọng vào các phép đo các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC).
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number: TCVN 10736-28:2017
  • Tiêu đề chuẩn/Title (Vietnamese): Không khí trong nhà. Phần 28: Xác định phát thải mùi từ các sản phẩm xây dựng sử dụng buồng thử
  • Năm ban hành/Publishing Year: 2017-12-29,3968/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (Tiếng Anh)/Title: Indoor air - Part 28: Determination of odour emissions from building products using test chambers
  • Tương đương/Adoption: ISO 16000-28:2008
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/C516DF9CF7D1BFD
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page