TCVN 11024-2015-ISO - Chất Dẻo - Xác Định Sự Thay Đổi Màu Sắc Và Biến Tính Chất Sau Khi Phơi Nhiễm

Discussion in 'Cao Su Và Chất Dẻo' started by nhandang123, May 2, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 11024-2015-ISO - Chất Dẻo - Xác Định Sự Thay Đổi Màu Sắc Và Biến Tính Chất Sau Khi Phơi Nhiễm Với Ánh Sáng Ban Ngày Dưới Kính, Thời Tiết Tự Nhiên Hoặc Nguồn Sáng Phòng Thí Nghiệm
  TCVN 11024:2015 hoàn toàn tương đương ISO 4582:2007.
  TCVN 11024:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC61 Chất dẻo biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
  Một số kỹ thuật phơi nhiễm khác nhau có thể được dùng để cung cấp thông tin về ảnh hưởng của ứng suất môi trường như ánh sáng, nhiệt và nước lên chất dẻo [xem TCVN 9849 (ISO 877) và ISO 4892]. Mỗi thử nghiệm phơi nhiễm có ứng dụng và liên quan cụ thể đến thử nghiệm đó. Khi xác định sự thay đổi về một tính chất hoặc thuộc tính cụ thể của vật liệu chịu các phơi nhiễm khác nhau, nên sử dụng các phương pháp đánh giá như nhau sau khi chịu tất cả các phơi nhiễm để đảm bảo các kết quả có ý nghĩa.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 11024:2015
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Chất dẻo. Xác định sự thay đổi màu sắc và biến tính chất sau khi phơi nhiễm với ánh sáng ban ngày dưới kính, thời tiết tự nhiên hoặc nguồn sáng phòng thí nghiệm
  • Năm ban hành/Publishing Year 2015-12-31, 4001/QĐ-TĐC
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Plastics -- Determination of changes in colour and variations in properties after exposure to daylight under glass, natural weathering or laboratory light sources
  • Tình trạng/Status A
  • Tương đương/Adoption ISO 4582:2007
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/A4DC612593058DC/
  https://drive.google.com/file/d/0BxR5dKUEC5RHFvVVJzSy16UFE
   
  Last edited: Jun 29, 2017

Share This Page