TCVN 11041-1-2017 - Nông Nghiệp Hữu Cơ - Phần 1 Yêu Cầu Chung Đối Với Sản Xuất, Chế Biến, Ghi Nhãn

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jul 1, 2018.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 11041-1-2017 - Nông Nghiệp Hữu Cơ - Phần 1 Yêu Cầu Chung Đối Với Sản Xuất, Chế Biến, Ghi Nhãn Sản Phẩm Nông Nghiệp Hữu Cơ
  Nông nghiệp hữu cơ là hệ thống quản lý sản xuất toàn diện nhằm đẩy mạnh và tăng cường sức khỏe cùa hệ sinh thái nông nghiệp bao gồm cả đa dạng sinh học, các chu trình sinh học và năng suất sinh học. Nông nghiệp hữu cơ nhấn mạnh việc quản lý các hoạt động canh tác, giảm thiểu việc dùng vật tư, nguyên liệu đầu vào từ bên ngoài cơ sở và có tính đến các điều kiện từng vùng, từng địa phương.
  Nông nghiệp hữu cơ phải đáp ứng các mục tiêu sau đây:
  a)Áp dụng sàn xuất hữu cơ láu dài, bền vững, theo hướng sinh thái và có tính hệ thống;
  b)Đảm bảo độ phì của đất lâu dài và dựa trên dặc tính sinh học cùa đất;
  c)Giảm thiểu (và tránh dùng nếu có thể) vật tư, nguyên liệu đầu vào là chất tổng hợp trong mọi giai đoạn của chuỗi sản xuất hữu cơ cũng như sự phơi nhiễm của con người và môi trường đối với các hóa chất bền hoặc có nguy cơ gây hại;...
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number: TCVN 11041-1:2017
  • Tiêu đề chuẩn/Title (Vietnamese): Nông nghiệp hữu cơ. Phần 1: Yêu cầu chung đối với sản xuất, chế biến, ghi nhãn sản phẩm nông nghiệp hữu cơ
  • Năm ban hành/Publishing Year: 2017-12-29, 3883/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (Tiếng Anh)/Title: Organic agriculture. Part 1: General requirement for production, processing, labelling of products from organic agriculture
  • Thay thế/Replace: TCVN 11041:2015
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/A91D9EF8FE2950C
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page