TCVN 11041-2-2017 - Nông Nghiệp Hữu Cơ - Phần 2 Trồng Trọt Hữu Cơ

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jul 1, 2018.

  1. nhandang123

    nhandang123 Moderator

    [​IMG]
    TCVN 11041-2-2017 - Nông Nghiệp Hữu Cơ - Phần 2 Trồng Trọt Hữu Cơ
    Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với trồng trọt hữu cơ, bao gồm cả việc thu hái tự nhiên.
    Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với canh tác thủy canh và khí canh.
    Tiêu chuẩn này được áp dụng đồng thời với TCVN 11041-1:2017.
    Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).
    • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number: TCVN 11041-2:2017
    • Tiêu đề chuẩn/Title (Vietnamese): Nông nghiệp hữu cơ. Phần 2: Trồng trọt hữu cơ
    • Năm ban hành/Publishing Year: 2017-12-29, 3883/QĐ-BKHCN
    • Tiêu đề (Tiếng Anh)/Title: Organic agriculture. Part 2: Organic crops
    Link Download
    http://nitroflare.com/view/B4F2390C70C6F63
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
     

    Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page