TCVN 11069-1-2015-ISO - Chất Lượng Đất - Xác Định Nitrat, Nitrit Và Amoni Trong Đất Ẩm

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, May 2, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 11069-1-2015-ISO - Chất Lượng Đất - Xác Định Nitrat, Nitrit Và Amoni Trong Đất Ẩm Hiện Trường Bằng Cách Chiết Với Dung Dịch Kali Clorua - Phần 1 Phương Pháp Thủ Công
  TCVN 11069-1:2015 hoàn toàn tương đương với ISO 14256-1:2003. ISO/TS 14256-1:2003 đã được rà soát và phê duyệt lại vào năm 2015 với bố cục và nội dung không thay đổi.
  TCVN 11069-1:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 190 Chất lượng đất biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
  Bộ TCVN 11069 (ISO 14256) Chất lượng đất - Xác định nitrat, nitrit và amoni trong đất ẩm hiện trường bằng cách chiết với dung dịch kali clorua gồm các tiêu chuẩn sau:
  - TCVN 11069-1:2015 (ISO/TS 14256-1:2003) Phần 1: Phương pháp thủ công;
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 11069-1:2015
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Chất lượng đất. Xác định nitrat, nitrit và amoni trong đất ẩm hiện trường bằng cách chiết với dung dịch kali clorua. Phần 1: Phương pháp thủ công
  • Năm ban hành/Publishing Year 2015
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Soil quality -- Determination of nitrate, nitrite and ammonium in field-moist soils by extraction with potassium chloride solution -- Part 1: Manual method
  • Tình trạng/Status A
  • Tương đương/Adoption ISO/TS 14256-1:2003
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/441D678581DDFB4/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page