TCVN 11070-2015-ISO - Chất Lượng Đất - Xác Định Hàm Lượng Hydrocacbon Từ C10 Đến C40

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, May 2, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 11070-2015-ISO - Chất Lượng Đất - Xác Định Hàm Lượng Hydrocacbon Từ C10 Đến C40 Bằng Sắc Ký Khí
  TCVN 11070:2015 hoàn toàn tương đương với ISO 16703:2004. ISO 16703:2004 đã được rà soát và phê duyệt lại vào năm 2015 với bố cục và nội dung không thay đổi.
  TCVN 11070:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 190 Chất lượng đất biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị. Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 11070:2015
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Chất lượng đất. Xác định hàm lượng hydrocacbon từ C10 đến C40 bằng sắc ký khí
  • Năm ban hành/Publishing Year 2015
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Soil quality -- Determination of content of hydrocarbon in the range C10 to C40 by gas chromatography
  • Tình trạng/Status A
  • Tương đương/Adoption ISO 16703:2004
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/CA0239B34035167/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page