TCVN 11081-2015 - Hạt Có Dầu - Xác Định Hàm Lượng Dầu - Phương Pháp Chiết Lỏng Siêu Tới Hạn (SFE)

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Apr 20, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 11081-2015 - Hạt Có Dầu - Xác Định Hàm Lượng Dầu - Phương Pháp Chiết Lỏng Siêu Tới Hạn (SFE)
  TCVN 11081:2015 được xây dựng trên cơ sở tham khảo AOAC 999.02 Oil in oilseed. Supercritical fluid extraction (SFE) method;
  TCVN 11081:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F2 Dầu mỡ động vật và thực vật biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 11081:2015
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Hạt có dầu. Xác định hàm lượng dầu. Phương pháp chiết lỏng siêu tới hạn (SFE)
  • Năm ban hành/Publishing Year 2015-12-31, 3962/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Oilseed. Determination of oil content. Supercritical fluid extraction (SFE) method
  • Tình trạng/Status A
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/C765C90403556F6/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page