TCVN 11256-6-2015-ISO - Không Khí Nén - Phần 6 Phương Pháp Xác Định Hàm Lượng Khí Nhiễm Bẩn

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Oct 15, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 11256-6-2015-ISO - Không Khí Nén - Phần 6 Phương Pháp Xác Định Hàm Lượng Khí Nhiễm Bẩn
  Tiêu chuẩn này đưa ra sự lựa chọn các phương pháp thử thích hợp từ các phương pháp có hiệu lực dùng cho đo các khí nhiễm bẩn trong không khí nén. Tiêu chuẩn qui định kỹ thuật lấy mẫu, phép đo và đánh giá, các xem xét về độ không đảm bảo đo và báo cáo về các khí nhiễm bẩn có thể dùng được như cacbon monoxit, cacbon đioxit, sulfua đioxit, nitro oxit, nitơ oxit và hyđrocacbon trong phạm vi C1 đến C6 [xem TCVN 11256-5 (ISO8573-5) đối với C6 và cao hơn]. Các phương pháp đã cho cũng thích hợp cho các khí khác.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 11256-6:2015
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Không khí nén. Phần 6: Phương pháp xác định hàm lượng khí nhiễm bẩn
  • Năm ban hành/Publishing Year 2015-12-21, 4054/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Compressed air -Part 6: Test methods for gaseous contaminant content
  • Tình trạng/Status A
  • Tương đương/Adoption ISO 8573-6:2003
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/92AD62D499BAD2B/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jun 19, 2017

Share This Page