TCVN 11293-2016 - Thủy Sản - Xác Định Dư Lượng Pyrethroid - Phương Pháp Sắc Ký Khí Phổ Khối Lượng

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Aug 10, 2018.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 11293-2016 - Thủy Sản - Xác Định Dư Lượng Pyrethroid - Phương Pháp Sắc Ký Khí Phổ Khối Lượng
  TCVN 11293:2016 do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và thủy sản biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Dư lượng cypermethrin và deltamethrin trong mẫu thử được chiết ra khỏi mẫu bằng axetonitril đã axit hóa. Dịch chiết được làm sạch bằng hỗn hợp chất hấp phụ C18 và chất hấp phụ amin, sau đó tiến hành chiết lỏng - lỏng với iso-octan và phân tích bằng kỹ thuật sắc ký khí - phổ khối lượng để xác định cypermethrin, deltamethrin.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number: TCVN 11293:2016
  • Tiêu đề chuẩn/Title (Vietnamese): Thủy sản. Xác định dư lượng pyrethroid. Phương pháp sắc ký khí phổ khối lượng
  • Năm ban hành/Publishing Year: 2016-08-22, 2363/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (Tiếng Anh)/Title: Fishery products. Determination of pyrethroid. Gas chromatography mass spectrometric method
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/4AC80DAA4998122
  https://drive.google.com/file/d/0BxR5dKUEbeC5RHFvVVJzSy16UFE
   

Share This Page