TCVN 11295-2016 - Công Nghệ Thông Tin - Các Kỹ Thuật An Toàn - Yêu Cầu An Toàn Cho Mô-đun Mật Mã

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by admin, Apr 6, 2017.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Trong ỉĩnh vực công nghệ thông tin, nhu cầu sử dụng các cơ ché mật mâ như bảo vệ dữ liệu chống lại sự tiết lộ hoặc thao tác trái phép, dối vởi xác thực thực thể và chổng chối bồ liên tục gia tảng. Tinh an toàn và tin cậy của các cơ chế như vậy phụ thuộc trực tiếp vào cảc mô-đun mật mâ trong đố chủng được thực thi.
  Tiêu chuển này cung cáp bốn mức định tính tăng dần cùa các yẻu cầu an toàn nhẳm bao quát một giải rộng các ứng dụng và các môi trường tièm năng. Các kỹ thuật mật mâ là như nhau cho cả bốn mức an toàn này. Các yèu cầu an toàn còn bao quát cả những rỉnh vực liên quan tói thiét ké và thực thi của mô-đun mật mă. Các lĩnh vực này bao gồm: đặc tả mô-đun mật mâ; các giao diện cùa mô-đun mật mă; các vai trò, các dịch vụ và xác thực; an toàn phần mềm/phần sụn; môi trường hoạt động; an toàn vật lý; an toàn không xâm lán; quản lý tham số an toàn nhạy cảm; các tự kiềm tra; đảm bảo vòng đời và giảm thiểu các tấn công khác.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 11295:2016
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Công nghệ thông tin. Các kỹ thuật an toàn. Yêu cầu an toàn cho mô-đun mật mã
  • Năm ban hành/Publishing Year 2016-02-29, 308/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Information technology -- Security techniques -- Security requirements for cryptographic modules
  • Tình trạng/Status A
  • Tương đương/Adoption ISO/IEC 19790:2012
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/3235FBA6EE797AE/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page