TCVN 11317-2016 - Xác Định Khả Năng Phân Hủy Của Vật Liệu Nhựa Phơi Nhiễm Và Thử Nghiệm

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jul 29, 2018.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 11317-2016 - Xác Định Khả Năng Phân Hủy Của Vật Liệu Nhựa Phơi Nhiễm Và Thử Nghiệm Trong Môi Trường Thông Qua Sự Kết Hợp Của Quá Trình Oxy Hóa Và Phân Hủy Sinh Học
  Tiêu chuẩn này đưa ra cơ sở hoặc hướng dẫn để so sánh và xếp loại tốc độ phân hủy và mức độ suy giảm tính chất vật lý của các polyme trong phòng thí nghiệm được kiểm soát do quá trình oxy hóa nhiệt và oxy hóa quang, cũng như sự phân hủy sinh học và các tác động sinh thái trong các ứng dụng và môi trường thải bồ nhát định sau khi phân hủy. Các môi trường thải bỏ bao gồm môi trường đất, bãi chôn lắp và bãi tạo compost, trong đó có thể xảy ra quá trình oxy hóa nhiệt và trong che phủ đất và trong nông nghiệp mà ở đó có thể xảy ra quá trình oxy hóạ quang. Trong tiêu chuẩn này, các tiêu chuẩn ẠSTM được sử dụng trong ba giai đoạn để đẩy nhanh và xác định sự suy giảm các tính chất và khối lượng phân tử gây ra bởi cả quá trình oxy hóa nhiệt và oxy hóa quang và các quá trình phi sinh học khác (Giai đoạn 1), xác định khả năng phân hủy sinh học (Giai đoạn 2) và đánh giá tác động sinh thái của các sản phẩm thu được từ các quá trình trên (Giai đoạn 3).
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number: TCVN 11317:2016
  • Tiêu đề chuẩn/Title (Vietnamese): Xác định khả năng phân hủy của vật liệu nhựa phơi nhiễm và thử nghiệm trong môi trường thông qua sự kết hợp của quá trình oxy hóa và phân hủy sinh học
  • Năm ban hành/Publishing Year: 2016-12-30, 4248/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (Tiếng Anh)/Title: Standard Guide for Exposing and Testing Plastics that Degrade in the Environment by a Combination of Oxidation and Biodegradation
  • Tương đương/Adoption: ASTM D 6954:2004
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/294D380BD19C9CB
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page