TCVN 11394-2016 - Nguyên Tắc Và Hướng Dẫn Đánh Giá Nguy Cơ Vi Sinh Đối Với Thực Phẩm

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Aug 11, 2018.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 11394-2016 - Nguyên Tắc Và Hướng Dẫn Đánh Giá Nguy Cơ Vi Sinh Đối Với Thực Phẩm
  Nguy cơ từ các mối nguy vi sinh là mối quan tâm đặc biệt và nghiêm trọng đối với sức khỏe con người. Phân tích nguy cơ vi sinh là một quá trình bao gồm ba phần: Đánh giá nguy cơ, Quản lý nguy cơ và Truyền thông nguy cơ, với mục tiêu cuối cùng là để bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tiêu chuẩn này đề cập đến đánh giá nguy cơ là một yếu tố quan trọng trong việc đảm bảo sử dụng một cách khoa học để thiết lập các tiêu chuẩn, các hướng dẫn và các khuyến nghị khác về an toàn thực phẩm nhằm tăng cường bảo vệ người tiêu dùng và tạo thuận lợi cho thương mại quốc tế. Quá trình đánh giá nguy cơ vi sinh bao gồm thông tin định lượng có thể xảy ra lớn nhất trong việc ước tính nguy cơ. Đánh giá nguy cơ vi sinh cần được thực hiện, sử dụng cách tiếp cận xây dựng như trong tiêu chuẩn này. Tiêu chuẩn này được các tổ chức, các công ty và các bên có liên quan sử dụng để đánh giá nguy cơ vi sinh. Vì việc đánh giá nguy cơ vi sinh là một ngành khoa học đang phát triển, nên việc áp dụng các nguyên tắc này đòi hỏi một khoảng thời gian và cũng có thể yêu cầu chuyên ngành đào tạo, nếu cần. Mặc dù đánh giá nguy cơ vi sinh là trọng tâm chính của tiêu chuẩn này, nhưng phương pháp này cũng có thể được áp dụng cho các mối nguy sinh học khác.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number: TCVN 11394:2016
  • Tiêu đề chuẩn/Title (Vietnamese): Nguyên tắc và hướng dẫn đánh giá nguy cơ vi sinh đối với thực phẩm
  • Năm ban hành/Publishing Year: 2016-10-26, 3174/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (Tiếng Anh)/Title: Principles and guidelines for the conduct of microbiological risk assessment
  • Tương đương/Adoption: CAC/GL 30-1999 with amendment 2014
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/186DC57253E1DD3
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page