TCVN 11396-2016 - Vi Sinh Vật Trong Thực Phẩm - Phát Hiện Vibrio Vulnificus - Phương Pháp Nhận Biết

Discussion in 'Công Nghệ Thực Phẩm' started by nhandang123, Aug 10, 2018.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 11396-2016 - Vi Sinh Vật Trong Thực Phẩm - Phát Hiện Vibrio Vulnificus - Phương Pháp Nhận Biết Axit Béo Của Vi Khuẩn Bằng Kỹ Thuật Sắc Kí Khí
  Tiêu chuẩn này quy định phương pháp nhận biết Vibrio vulnificus trong thực phẩm bằng phương pháp phân tích axít béo của vi khuẩn bằng kỹ thuật sắc ký khí. Chủng phân lập được nuôi cấy trên môi trường nhân tạo, trong các điều kiện có kiểm soát, sau đó chuyển phần sinh khối vào ống nghiệm thủy tinh có nắp vặn với lớp lót Teflon, để xà phòng hóa các lipid trong tế bào vi khuẩn vả giải phóng các axit béo. Axit béo được metyl hóa và các metyl este được phân tích bằng sắc ký khí (GC) trên cột mao quản silica nóng chảy với detector ion hóa ngọn lửa. Hệ thống nhận biết vi khuẩn sẽ định lượng và xác định các thành phần của axit béo và so sánh với thư viện thành phần axit béo của các sinh vật đã biết.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number: TCVN 11396:2016
  • Tiêu đề chuẩn/Title (Vietnamese): Vi sinh vật trong thực phẩm. Phát hiện vibrio vulnificus. Phương pháp nhận biết axit béo của vi khuẩn bằng kỹ thuật sắc kí khí
  • Năm ban hành/Publishing Year: 2016-10-26, 3174/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (Tiếng Anh)/Title: Microbiology of foods. Detection of vibrio vulnificus. Gas chromatographic identification method by microbial fatty acid profile
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/50CBDDA32690418
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page