TCVN 11465-2016-ISO - Tàu Biển Và Công Nghệ Hàng Hải - Bảo Vệ Môi Trường Biển

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jul 14, 2018.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 11465-2016-ISO - Tàu Biển Và Công Nghệ Hàng Hải - Bảo Vệ Môi Trường Biển - Bố Trí, Quản Lý Các Phương Tiện Tiếp Nhận Chất Thải Của Cảng
  Sự triển khai các phương tiện tiếp nhận của cảng (PRF) đối với chất thải phát sinh từ tàu và chất thải tồn lưu từ vận chuyển hàng hóa là một yếu tố chính trong việc quản lý của từng dòng chất thải trên tàu được đề cập trong Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm biển từ tàu (MARPOL), năm 1973, được sửa đổi bằng Nghị định thư năm 1978 từ Phụ lục I đến Phụ lục VI, ngoại trừ Phụ lục III (hàng hóa nguy hiểm được đóng gói). MARPOL yêu cầu các nước tham gia công ước đảm bảo cung cấp các cơ sở tiếp nhận thích hợp trong cảng để nhận chất thải. Các bên tham gia MARPOL được khuyến khích triển khai thực hiện pháp luật và nên xem xét kết hợp quy định pháp luật của khu vực và liên chính phủ 1). Tuy nhiên, do hoạt động, quyền sở hữu, địa lý, và sự khác biệt luật pháp tại các cảng, nên có sự khác biệt lớn trong cách hoạt động được tiến hành. Để khắc phục một số vấn đề lớn, Tổ chức hàng hải quốc tế (IMO) thông qua Tiểu ban FSI (Flag State Implementation) đã xây dựng một chương trình hành động để giải quyết những bất cập của các cơ sở tiếp nhận của cảng.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number: TCVN 11465:2016
  • Tiêu đề chuẩn/Title (Vietnamese): Tàu biển và công nghệ hàng hải. Bảo vệ môi trường biển. Bố trí, quản lý các phương tiện tiếp nhận chất thải của cảng
  • Năm ban hành/Publishing Year: 2016-12-30,4280/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (Tiếng Anh)/Title: Ships and marine technology -- Marine environment protection -- Arrangement and management of port waste reception facilities
  • Tương đương/Adoption: ISO 16304:2013
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/46F1A5342A8919E
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page