TCVN 11469-2016 - Đường Và Sản Phẩm Đường - Xác Định Hàm Lượng Formaldehyd Trong Đường Trắng

Discussion in 'Công Nghệ Thực Phẩm' started by nhandang123, Aug 5, 2018.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 11469-2016 - Đường Và Sản Phẩm Đường - Xác Định Hàm Lượng Formaldehyd Trong Đường Trắng Bằng Phương Pháp Đo Màu
  TCVN 11469:2016 được xây dựng trên cơ sở tham khảo ICUMSA GS 2-36(2005) The determination of formaldehyde in white sugar by a colorimetric method;
  TCVN 11469:2016 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F18 Đường, mật ong và sản phẩm tinh bột biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Tiêu chuẩn này quy định phương pháp đo màu để xác định hàm lượng formaldehyd trong đường trắng. Phương pháp này có thể xác định hàm lượng formaldehyd không lớn hơn 1,0 mg/kg.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number: TCVN 11469:2016
  • Tiêu đề chuẩn/Title (Vietnamese): Đường và sản phẩm đường. Xác định hàm lượng formaldehyd trong đường trắng bằng phương pháp đo màu
  • Năm ban hành/Publishing Year: 2016-11-25, 3683/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (Tiếng Anh)/Title: Sugar and sugar products. Determination of formaldehyde in white sugar by a colorimetric method
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/9FEB6CEECC9EC97
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page