TCVN 11470-2016 - Đường Và Sản Phẩm Đường - Xác Định Hàm Lượng Đường Khử Trong Đường Mía Thô

Discussion in 'Công Nghệ Thực Phẩm' started by nhandang123, Aug 5, 2018.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 11470-2016 - Đường Và Sản Phẩm Đường - Xác Định Hàm Lượng Đường Khử Trong Đường Mía Thô, Đường Chuyên Biệt Và Các Sản Phẩm Chế Biến Từ Mía Bằng Quy Trình Thể Tích Không Đổi Lane Và Eynon
  Tiêu chuẩn này quy định phương pháp sử dụng quy trình thể tích không đổi Lane và Eynon để xác định hàm lượng đường khử và các chất khử khác với sự có mặt sacarose, trong đường mía thô, các sản phẩm chế biến từ mía và các loại đường chuyên biệt (đường chuyên dụng) có mức độ nghịch chuyển thấp. Phương pháp này có thể xác định được nồng độ đường khử trong mẫu thử trong dải từ 250 mg/100 ml đến 400 mg/100 ml, tức là khoảng 2 g mật mía/100 ml hoặc khoảng 40 g đường mía thô/100 ml. Các mẫu có nồng độ nằm ngoài dải này phải được pha loãng hoặc được bổ sung dung dịch chuẩn chất nghịch chuyển trước khi phân tích. Trong trường hợp bổ sung dung dịch chuẩn chất nghịch chuyển, nồng độ trong dung dịch thử ban đầu được xác định bằng cách lấy tổng nồng độ đường khử trừ nồng độ chất nghịch chuyển bổ sung.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number: TCVN 11470:2016
  • Tiêu đề chuẩn/Title (Vietnamese): Đường và sản phẩm đường. Xác định hàm lượng đường khử trong đường mía thô, đường chuyên biệt và các sản phẩm chế biến từ mía bằng quy trình thể tích không đổi lane và eynon
  • Năm ban hành/Publishing Year: 2016-11-25, 3683/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (Tiếng Anh)/Title: Sugar and sugar products. Determination of reducing sugars in cane raw sugar, cane processing products and specialty sugars by the lane and eynon constant volume procedure
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/FD0BFCF282D69E6
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page