TCVN 11477-2016 - Nước Quả - Xác Định Hàm Lượng Polydimetylsiloxan - Phương Pháp Quang Phổ Hấp Thụ

Discussion in 'Công Nghệ Thực Phẩm' started by nhandang123, Aug 6, 2018.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 11477-2016 - Nước Quả - Xác Định Hàm Lượng Polydimetylsiloxan - Phương Pháp Quang Phổ Hấp Thụ Nguyên Tử
  TCVN 11477:2016 được xây dựng trên cơ sở tham khảo AOAC 991.30 Polydimethylsiloxane in pineapple juice. Atomic absorption spectrophotometric method;
  TCVN 11477:2016 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F9 Đồ uống biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Tiêu chuẩn này quy định phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử để xác định hàm lượng polydimetylsiloxan (PDMS) trong nước quả. Phương pháp này đã được thử nghiệm liên phòng trên các sản phẩm nước quả chứa hàm lượng PDMS từ 5 mg/kg đến 30 mg/kg.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number: TCVN 11477:2016
  • Tiêu đề chuẩn/Title (Vietnamese): Nước quả. Xác định hàm lượng polydimetylsiloxan. Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử
  • Năm ban hành/Publishing Year: 2016-12-30,4189/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (Tiếng Anh)/Title: Fruit juices. Determination of polydimethylsiloxane content. Atomic absorption spectrophotometric method
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/B11F6570438569C
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page