TCVN 11478-2016 - Nước Uống - Xác Định Dư Lượng Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Nhóm N-Metylcarbamolyoxim

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Aug 6, 2018.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 11478-2016 - Nước Uống - Xác Định Dư Lượng Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Nhóm N-Metylcarbamolyoxim Và N-Metylcarbamat - Phương Pháp Sắc Ký Lỏng
  Tiêu chuẩn này quy định phương pháp sắc ký lỏng để xác định dư lượng của 10 loại thuốc bảo vệ thực vật thuộc các nhóm N-metylcarbamoyloxim và N-metylcarbamat trong nước uống. Các kết quả của phép thử liên phòng thử nghiệm được nêu trong Phụ lục B. Giới hạn phát hiện của phương pháp là 0,5 mg/l đối với methomyl; 1,0 mg/l đối với aldicarb và baygon; 1,5 mg/l đối với carbofuran; 2,0 mg/l đối với aldicarb sulfon, aldicarb sulfoxid, carbaryl, 3-hydroxycarbofuran và oxamyl; 4,0 mg/l đối với methiocarb.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number: TCVN 11478:2016
  • Tiêu đề chuẩn/Title (Vietnamese): Nước uống. Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nhóm n-metylcarbamolyoxim và n-metylcarbamat. Phương pháp sắc ký lỏng
  • Năm ban hành/Publishing Year: 2016-12-30,4189/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (Tiếng Anh)/Title: Drinking water. Determination of pesticides residues of n-metylcarbamolyoximes and n-metylcarbamates. Liquid chromatographic method
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/EADC853731D41E7
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page