TCVN 11479-2016 - Nước Uống - Xác Định Dư Lượng Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Chứa Nitơ Và Phospho

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Aug 6, 2018.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 11479-2016 - Nước Uống - Xác Định Dư Lượng Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Chứa Nitơ Và Phospho - Phương Pháp Sắc Ký Khí
  Tiêu chuẩn này quy định phương pháp sắc ký khí để xác định dư lượng của 45 loại thuốc bảo vệ thực vật có chứa nitơ hoặc phospho trong nước uống. Các kết quả của phép thử liên phòng thử nghiệm được nêu trong Phụ lục B. Giới hạn phát hiện của phương pháp: nằm trong dải từ 0,075 µg/l (đối với simazin) đến 5,0 µg/l (đối với mevinphos), trong đó có 36 loại thuốc bảo vệ thực vật có giới hạn phát hiện nằm trong dải từ 0,13 µg/l đến 1,0 µg/l, xem Phụ lục C. Chiết một lượng xác định phần mẫu thử (1 lít) với diclometan bằng cách lắc trong phễu chiết hoặc lắc trong chai trộn, sử dụng máy lắc cơ học. Dịch chiết diclometan được tách và làm khô bằng natri sulfat khan, chuyển sang dung môi metyl tert-butyl ete và cô đặc đến 5 ml. Các dư lượng thuốc bảo vệ thực vật được tách ra và được đo bằng sắc ký khí cột mao quản sử dụng detector nitơ-phospho.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number: TCVN 11479:2016
  • Tiêu đề chuẩn/Title (Vietnamese): Nước uống. Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật chứa nitơ và phospho. Phương pháp sắc ký khí
  • Năm ban hành/Publishing Year: 2016-12-30,4189/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (Tiếng Anh)/Title: Drinking water. Determination of pesticides residues of nitrogen and phosphorus containing pesticides. Gas chromatographic method
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/A0D31EFB2BD399D
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page