TCVN 11487-1-2016-ISO - Phin Lọc Hiệu Suất Cao Và Vật Liệu Lọc Để Loại Bỏ Hạt Trong Không Khí

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jul 30, 2018.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 11487-1-2016-ISO - Phin Lọc Hiệu Suất Cao Và Vật Liệu Lọc Để Loại Bỏ Hạt Trong Không Khí - Phần 1 Phân Loại Thử Tính Năng Và Ghi Nhãn
  Tiêu chuẩn này thiết lập việc phân loại các phin lọc dựa trên tính năng của chúng, như được xác định theo TCVN 11487-3 (ISO 29463-3), TCVN 11487-4 (ISO 29463-4) và TCVN 11487-5 (ISO 29463-5). Tiêu chuẩn này cũng cung cấp tổng quan về các quy trình thử nghiệm và các yêu cầu chung để đánh giá và ghi nhãn phin lọc. cũng như lập hồ sơ về các kết quả thử nghiệm. Tiêu chuẩn này được sử dụng kết hợp với TCVN 11487-2 (ISO 29463-2), TCVN 11487-3 (ISO 29463-3), TCVN 11487-4 (ISO 29463-4) và TCVN 11487-5 (ISO 29463-5).
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number: TCVN 11487-1:2016
  • Tiêu đề chuẩn/Title (Vietnamese): Phin lọc hiệu suất cao và vật liệu lọc để loại bỏ hạt trong không khí. Phần 1: Phân loại, thử tính năng và ghi nhãn
  • Năm ban hành/Publishing Year: 2016-12-30, 4291/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (Tiếng Anh)/Title: High-efficiency filters and filter media for removing particles in air -- Part 1: Classification, performance testing and marking
  • Tương đương/Adoption: ISO 29463-1:2011
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/98C0E7549C35D42
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page