TCVN 11487-2-2016-ISO - Phin Lọc Hiệu Suất Cao Và Vật Liệu Lọc Để Loại Bỏ Hạt Trong Không Khí

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jul 30, 2018.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 11487-2-2016-ISO - Phin Lọc Hiệu Suất Cao Và Vật Liệu Lọc Để Loại Bỏ Hạt Trong Không Khí - Phần 2 Tạp Sol Khí, Thiết Bị Đo Và Thống Kê Đếm Hạt
  TCVN 11487-2:2016 hoàn toàn tương đương với ISO 29463-2:2011;
  TCVN 11487-2:2016 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 142 Thiết bị làm sạch không khí và các khí khác biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Tiêu chuẩn này quy định việc tạo sol khí và thiết bị đo được sử dụng để thử phin lọc hiệu suất cao và vật liệu lọc theo TCVN 11487-3 (ISO 29463-3), TCVN 11487-4 (ISO 29463-4) và TCVN 11487-5 (ISO 29463-5) cũng như cơ sở thống kê đối với đếm hạt có số lượng đếm nhỏ. Tiêu chuẩn này được sử dụng kết hợp với các TCVN 11487-1 (ISO 29463-1), TCVN 11487-3 (ISO 29463-3), TCVN 11487-4 (ISO 29463-4) và TCVN 11487-5 (ISO 29463-5).
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number: TCVN 11487-2:2016
  • Tiêu đề chuẩn/Title (Vietnamese): Phin lọc hiệu suất cao và vật liệu lọc để loại bỏ hạt trong không khí. Phần 2: Tạo sol khí, thiết bị đo và thống kê đếm hạt
  • Năm ban hành/Publishing Year: 2016-12-30, 4291/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (Tiếng Anh)/Title: High-efficiency filters and filter media for removing particles in air -- Part 2: Aerosol production, measuring equipment and particle-counting statistics
  • Tương đương/Adoption: ISO 29463-2:2011
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/7C77480C968790A
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page