TCVN 11490-2016 - Thực Phẩm - Xác Định Dư Lượng Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Bằng Sắc Ký Lỏng

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Aug 3, 2018.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 11490-2016 - Thực Phẩm - Xác Định Dư Lượng Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Bằng Sắc Ký Lỏng - Phổ Khối Lượng Hai Lần (LC-MS-MS) - Các Thông Số Đo Phổ Khối Lượng Hai Lần
  Tiêu chuẩn này liệt kê các thông số đo phổ khối lượng để xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm có nguồn gốc thực vật bằng cách sử dụng sắc kí lỏng-phổ khối lượng hai lần (LC-MS/MS), như các tiêu chuẩn: TCVN 19984 (EN 15637), Thực phẩm có nguồn gốc thực vật - Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao-phổ khối lượng hai lần sau khi chiết bằng metanol và làm sạch bằng diatomit. EN 15662, Foods of plant origin - Determination of pesticide residues using GC-MS and/or LC-MS/MS following acetonitrile extraction/partitioning by dispersive SPE - QuEChERS-method) (Thực phẩm có nguồn gốc thực vật - Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật bằng sắc ký khí khối phổ-sắc ký lỏng và/hoặc sắc ký lỏng phổ khối lượng hai lần sau khi chiết/tách bằng axetonitril - Phương pháp QuEChERS)*).
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number: TCVN 11490:2016
  • Tiêu đề chuẩn/Title (Vietnamese): Thực phẩm. Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật bằng sắc ký lỏng-phổ khối lượng hai lần (LC-MS/MS). Các thông số đo phổ khối lượng hai lần
  • Năm ban hành/Publishing Year: 2016-12-30, 4219/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (Tiếng Anh)/Title: Food analysis - Determination of pesticide residues by LC-MS/MS - Tandem mass spectrometric parameters
  • Tương đương/Adoption: CEN/TR 15641:2007
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/8EDF19B7F6B1FB8
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page